Základní informace o firmě

Naše společnost HELDER využívá dlouhodobě ověřované a zdokonalované pracovní postupy, používané v zemích Evropské unie k zajištění profesionálního úklidu vysokého standartu. Pracujeme dle stanov normy ISO 9001.2001, která se v zemích Evropské unie běžně používá k zajištění vysoké kvality práce a kterou máme certifikovánu pro oblast úklidových služeb. Holandské know-how využíváme s laskavým svolením dvou nizozemských společností, které rovněž zajistily školení managementu přímo na jimi spravovaných objektech v holandských městech Amsterdam a s´Hertogenbosch.


Předmět činnosti společnosti

Zabýváme se především pravidelným komplexním úklidem prakticky všech druhů objektů jako kancelářských a správních budov, bankovních domů a peněžních ústavů, poliklinik a nemocnic, výstavních hal a expozičních center, obchodů, supermarketů a obchodních domů, hotelů, továren, skladů a dalších objektů různého charakteru. Jako doplňkové služby jsme schopni zajistit rovněž nepravidelné úklidové práce jako mytí oken, extrakční čištění koberců, impregnace podlahových i jiných ploch, čištění kancelářské techniky a mnohé další práce, zdánlivě s úklidem nesouvisející. Příkladem jsou například služby jako údržba komunikací přilehlých k objektu, údržba zeleně a parkových ploch a podobně. Společnost HELDER vlastní mimo jiné koncesi pro manipulaci s nebezpečnými odpady.


Naši zaměstnanci

Nejdůležitější složkou při zajištění servisních služeb jsou pracovníci, kteří úklidové práce provádějí. Ti při správném zaškolení a dobré motivaci provádějí kvalitní práci při zachování vysoké efektivity a profesionality práce.

Pro managament společnosti to znamená především pracovníky dobře zaškolit před začátkem práce na určitém objektu, vybavit kvalitními úklidovými pomůckami a stroji, obléci je do praktického a jednotného pracovního oděvu a dobře ohodnotit za jejich pracovní výsledky. Takoví pracovníci pak rádi pro společnost pracují, což je prvním předpokladem kvality odvedené práce a následně spokojenosti zákazníka. Zaměstnanci managementu jsou pravidelně proškolováni v závislosti na nově schválených zákonech a v souladu s novými poznatky v oblasti úklidových služeb. Pracovníci úklidu předkládají při nástupu do zaměstnání výpis z trestního rejstříku a jsou proškolováni k dodržování bezpečnosti práce.

Kontrola kvality

Pro sledování a zachování kvality práce využíváme originální systém, vyvinutý a řadu let používaný holandskou úklidovou společností Cemsto BV. Tento systém umožňuje pravidelnou a důslednou kontrolu prováděného úklidu. Kontroluje a do příslušného formuláře se zaznamenává výsledek práce ve srovnání s požadavkem, kontroluje se dodržování systému práce, stav strojů a zařízení, správné používání čistících prostředků. Užívá-li však zákazník svůj vlastní zavedený a osvědčený systém kontroly kvality, naše společnost se mu přizpůsobí.