Komunikace ve společnosti

Informovanost zákazníka o systémech práce i kontroly a dobrá komunikace mezi zákazníkem a naší společností jsou základem bezproblémového průběhu prací a rychlých reakcí na přání zákazníka. V zásadě používáme dva základní způsoby komunikace:

1. Každodenní pravidelná komunikace:
Ta spočívá v zavedení kontaktní knihy, umístěné na viditelném a dostupném místě v objektu do níž zástupci zákazníka zaznamenávají požadavky a přání související s úklidovými pracemi. Zároveň vedoucí čet nebo kontrolní pracovníci společnosti Helder sem zaznamenávají údaje o provádění průběžných kontrol kvality úklidových prací.

2. Nepravidelná komunikace:
Spočívá v záznamech o schůzkách se zástupci zákazníka, kde jsou uvedeny požadavky na zajištění dalších prací, názory na kvalitu provedených prací a další údaje, které jsou zakládány do knihy, obsahující materiály o daném objektu. Pomocí tohoto systému můžeme průběžně kontrolovat vývoj kvality úklidových služeb i toho, zda se realizují přání zákazníka.

Všechny materiály a informace o objektech jsou registrovány v knihách k tomu určených. Ty obsahují specifické údaje o budovách a objektech, které jsou podstatné pro provádění našich prací a služeb, nechybí žádné detaily. S využitím těchto dostupných informací upravujeme naši práci tak, aby vyhovovala představám zákazníka.

Materiály a čistící prostředky

Společnost HELDER pro zajištění kvalitních úklidových prací používá tuzemské i zahraniční materiály a čistící prostředky, přičemž ekologie je jedním ze základních předpokladů. Z čistících prostředků využíváme pro zajištění pravidelných úklidových prací účinnou a dobře parfémovanou chemii Golem, distribuovanou v České republice společností Druchema. Jedná se o kvalitní koncentrované čistící prostředky určené k profesionálnímu úklidu ve všech druzích objektů včetně nemocnic a poliklinik. Využíváme je i k dezinfekci sanitárních zařízení. Pro zajištění speciálních úklidových prací používáme přípravky různých výrobců přesně dle účelu použití. Dobré zkušenosti máme s produkty firem Johnson & Johnson, Florchemie, MPD, Henkel Ecolab, a dalších. Dezinfekce, dezinsekce a deratizace může být prováděna chemikáliemi podle přání zákazníka a po jeho schválení, v případě úklidu zdravotnických zařízení je předpokladem k použití přípravku schválení hlavního hygienika.

Používané stroje a zařízení

Stroje a zařízení používané naší společností musí být oficiálně schváleny k používání v České republice, navíc je průběžně prováděna kontrola jejich činnosti a správné funkčnosti. K pravidelným úklidovým pracím používáme výkonné vysavače německých firem Hako a WAP, švýcarské Taski a úklidové vozíky tuzemské firmy Klaro nebo německé Vermop, oblíbené mezi pracovníky úklidu v celé Evropě pro hezký vzhled, funkčnost i kvalitu. Každodenní vlhké stírání podlahových ploch krytých dlažbou, PVC nebo parketami provádíme s použitím tzv. clipper-mopu a mopovacího vozíku Vermop. Případné suché stírání parket provádíme pomocí novinky používané s úspěchem v zahraničí, zařízení Viper. Tento způsob maximálně šetří parketové plochy a prodlužuje jejich životnost.

Pro speciální úklidové práce používáme stroje a zařízení různých značek jako Nevada, WAP, Taski, Kärcher, Clarke, Comac a jiných tak, aby byly vždy vhodné k danému účelu použití.