Indikace cen pro pravidelné úklidové služby

Hlavní náplní práce společnosti HELDER s.r.o. je provádění pravidelných každodenních úklidových prací na různých druzích objektů.

Ceny za provádění každodenních úklidových prací jsou závislé na velikosti objektu, četnosti i náročnosti prováděných prací. Je pravidlem, že se snažíme zákazníkovi poskytnout maximální úroveň služeb za pokud možno co nejnižší ceny.

Úklidové práce provádíme dodavatelským způsobem, což znamená, že zákazníkovi odpadají starosti spojené s uvedenou činností.

Objekty tvořené velkými halami, například továrny, výrobní závody a jiné velkoplošné prostory jsme schopni uklízet již za ceny od Kč 0,39 za m2 plochy denně.

Větší kancelářské objekty, zdravotnická zařízení, obchodní domy, sportovní areály a podobně, uklízíme za ceny přibližně v rozmezí od Kč 0,47 do Kč 0,79 za m2 plochy denně.

Malé objekty a kancelářské plochy s vysokou náročností na provádění úklidových prací mohou být uklízeny i za ceny vyšší, přičemž zákazníkovi poskytujeme další služby, jako mytí nádobí, doplňování toaletních potřeb atd.. Ceny jsou vždy závislé na specifikaci uklízených ploch, pro velmi náročné zákazníky, trvající na náročném harmonogramu poskytovaných prací můžeme zabezpečit úklid i za vyšší náklady, řádově od Kč 1,- za m2 plochy denně.

Periodické úklidové práce, to je práce v týdenních intervalech, provádíme v cenách od Kč 1,50 za m2 plochy / úklid, v závislosti na velikosti uklízené plochy.

Věříme, že rozhodnete-li se pro služby poskytované naší společností HELDER s.r.o., budete spokojeni jak s kvalitou, tak i se způsobem provádění a s úrovní našich služeb.